PHONG THỦY BLOG
Thầy Linh


Là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực phong thủy, bậc thầy số 1 về phong thủy ứng dụng trong đời sống, đồng thời đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin, và khoa học vào phong thủy tại Việt Nam..


Gia truyền 6 đời về phong thủy. Được ông nội dạy phong thủy – đông y từ nhỏ, Năm 1992, phát hiện phong thủy Việt Nam có nhiều sai sót và nhầm lẫn lớn, thày quyết tâm học giỏi tiếng Hán để sang Hồng Kông, Đài Loan,… tầm sư học đạo, mang phong thủy chính gốc về giảng dạy, phổ biến cho người Việt Nam..